Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Tweede Zondag

Tweede Zondag

Andreas was een van de
eersten die Jezus waren
gevolgd. Hij ging zijn
broer Simon Petrus opzoeken
en zei: 'We hebben
de Messias gevonden!'
en hij bracht hem
bij Jezus.
 
(naar Johannes 1,40-42)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit ben je in de voetsporen
van mijn Zoon getreden
-zegt God-
en heb je zijn droom
tot jouw droom gemaakt,
omdat je mocht ervaren
dat Hij je gelukkig maakte
en je vrede en vreugde bracht.
Durf dat geluk en die vrede
ook te laten zien
en verder te geven,
in mijn naam.
Durf mensen tot bij Jezus brengen
en een woord van troost
en vergeving spreken,
van hoop en toekomst.
En misschien.....
misschien ben jij dan degene
in wie zij de Messias mogen ontmoeten,
de Gezalfde, kind van God.