VIJFDE STATIE
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

het vijfde kruis
TOELATEN DAT ANDEREN JOU HELPEN
 
Niemand had nog achting voor Mij. Ik heb zovele mensen genezen, maar ook zij lieten Mij in de steek, net zoals diegenen, die voordien aan mijn lippen hingen. Verwond en bebloed, diep ontroerd door de blik van mijn moeder, had ik helpende handen nodig, die Mij wilden ondersteunen. Maar er kwam slechts iemand, die men ertoe gedwongen had. Ik snakte naar hulp uit liefde en medelijden, maar men heeft Simon moeten bevelen om Mij te helpen.

Niemand hebben, die bereid is uit liefde voor jou en met jou te lijden, is een kruis. Als je dit kruis aanvaardt, ben je in je lijden niet langer alleen, want Ik ben bij jou.

En, heb de moed om je door anderen te laten helpen. Ik heb dit ook gedaan, alhoewel Ik almachtig ben. Laat toe dat anderen je bijstaan, dat zij zich om jou bekommeren, dat je op hen aangewezen bent. Dit is een kruis voor jou, maar je kan dit kruis niet uit de weg gaan. Begrijp toch, dat dit kruis een deur naar Mij is. Verwonder je er dan ook niet over, en ga dit kruis niet uit de weg. Begrijp toch, dat dit kruis een deur naar Mij is. Verwonder je er dan ook niet over, wanneer alles in jou zich tegen dit kruis verzet. “Want het lichaam begeert tegen de geest en de geest tegen het lichaam.” (Gal. 5,17). Neem dus je kruis op en volg Mij na. Zo ben je bij Mij.
-0-0-0-0-0-0-0-
                                                                                           6e Statie