TWAALFDE STATIE
Jezus sterft aan het kruis
 
 
 
het twaalfde kruis
OP JE KRUIS STERVEN
 
Ik sterf. Ik ruil deze wereld niet voor een ijle illusie, maar ga uit de wereld om op een nieuwe manier te leven. Door mijn kruisdood vervulde Ik de wil van mijn Vader. Daarom zei Ik in mijn stervensuur: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn Geest.” Zo volbracht Ik het plan van mijn Vader.

Jij denkt dat de dood een eindpunt is en daarom heb je er angst voor en valt het je moeilijk om over de dood na te denken. Maar zolang je de dood niet accepteert, weegt hij als een last op je schouders. ls je de dood aanvaardt, behaal je een overwinning en nader je tot Mij.

Ik ben ver van jou, zolang je de dood afwijst en Mij smeekt om je daarvoor te sparen. Begrijp dat de weg naar Mij slechts over de dood heen leidt. Want de dood vernietigt alles wat zondig en vergankelijk in jou is. Ik echter maak de dood zelf ongedaan. De dood bevrijdt je van al je kruisen, Ik echter bevrijd je van de dood.

Durf vandaag de dood onder ogen kijken. Beschouw dit kruis als een geschenk van de Vader, als een vervulling. Want je Vader heeft ook de dood gewild. Als je je dus tegen het sterven verzet, verzet je je tegen de Vader en Mij. Het twaalfde kruis is een hoogtepunt, het is als het ware een feestelijke voltooiing. Het is het begin van het volle leven.

-0-0-0-0-0-0-0-
 
                                                                            13e Statie