Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Drieëndertigste zondag

Drieëndertigste zondag

 

Voor hij vertrok, gaf de
heer aan zijn knechten
respectievelijk vijf talenten
twee en één. En toen
hij thuiskwam, liet hij
de eerste twee,
van wie de talenten
hadden opgebracht,
delen in zijn vreugde.
 
(naar Matteüs 25,14-23)

 

 
 
 
 
 
 
 
Of je nu veel
of weinig talenten
hebt gekregen,
doet er eigenlijk niet toe
-zegt God.
De vraag is
wat je met die talenten
gedaan hebt
en of je ze
in dienst hebt gesteld
van het geluk
van je medemensen.
Als dat zo is,
wil Ik je heel graag
laten delen in mijn vreugde,
omdat je, op je eigen manier,
aan mijn droom
van een nieuwe wereld
een gezicht
en handen en voeten hebt gegeven.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb