Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » 6 augustus Gedaanteverandering

6 augustus Gedaanteverandering

Achttiende zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus nam enkele leerlingen
mee een hoge berg op,
en voor hun ogen veranderde
Hij van gedaante.
Zijn gezich straalde als
de zon en zijn kleren
werden wit als licht.
 
(naar Matteüs 17,1-2)
 
 
 
 
 
 
Net als Jezus dat deed,
zo wil ik ook jou uitnodigen
met Mij een berg op te gaan
-zegt God-
om de rust en de stilte
op te zoeken
en te ervaren
dat leven in mijn nabijheid
je 'anders' en 'nieuw' kan maken.
Want hoe sterker je Mij
in je leven toelaat,
des te meer zullen je ogen
glinsteren van liefde.
Je mond zal alleen maar
goede dingen vertellen
en je handen zullen dienstbaar zijn
en op die manier van Mij getuigen.
Je zult stralen als de zon,
omdat je als een spiegel
mijn tederheid zult weerkaatsen.