Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Dertiende zondag door het jaar

 

'Wie zijn leven verliest

omwille van Mij, zal het

vinden'zegt Jezus. 'Wie

jullie ontvangt, ontvangt

Mij, en wie Mij ontvangt,

ontvangt Hem die

Mij gezonden heeft.'

  (naar Matteüs 10, 39-40)

 

 

Als je je leven durft verliezen

omwille van Mij

en omwille van het evangelie,

zal je vrede en geluk vinden

-zegt God-

Vreugde zal jouw deel worden

en je zult een parel

van liefde ontdekken,

die leven rijker zal maken.

Probeer daarom

bij alles wat je doet,

op het spoor te komen van mijn wil,

van Mijn droom voor mensen

en voor de wereld.

En durf jezelf

helemaal in dienst te stellen

van de verwerkelijking van die droom,

zelfs als mensen rondom je

je niet begrijpen.

Het zal je intens gelukkig maken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb