Home » KORTE OVERWEGINGEN » Enkele korte gedachten

Enkele korte gedachten

 
 
Enkele overwegingen, die ik opgeschreven heb in de loop van de jaren,
en die me veel houvast hebben gegeven
 
 
 
We mogen nooit de moed opgeven, trouw blijven, doorgaan omdat we immers weten
dat er maar één reden is waarom God ons zoiets laat overkomen, en dat is, dat we leren
ons vertrouwen in Hem te blijven stellen.
Het is heel gemakkelijk om te vertrouwen, wanneer alles goed gaat, en alles voor ons
duidelijk is. 
Maar het is heel iets anders om toch te blijven vertrouwen wanneer wij in duisternis
onze weg moeten gaan.
                                                                          Basil Hume
 
-0-0-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-0-0-

God verwacht van ons een ánder leven dan wijzelf verwachten.
 
Genade en willen =  Overgave
 
Geweten = het ingeschapen beeld voor het goede,
wat ieder mens bezit.
Het is de meest verborgen kern van de mens,
waar hij alleen is met God, wiens Stem klinkt in zijn binnenste.
Door het geweten openbaart zich op wonderbare wijze Gods
wet, die haar vervulling vindt in de liefde
tot God en de naaste.
 
                  -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Gebed
 
Heer, ik weet dat U mijn vriend bent.
Tegen een vriend kun je alles zeggen.
U bent een begrijpende Vriend,
een vergevende Vriend.
U zegt:'weest niet bevreesd, Ik ben bij je
van je woestijn maak Ik een oase'. Jes.41,13-20
 
             -0-0-0-0-0-0-0-
 
Als je met Christus verbonden bent, dan straalt dat van je af
zonder dat je er zelf erg in hebt.
God in ons toelaten.
We hebben de sleutel van ons hart zelf in de hand.
Je openstellen of de deur sluiten.
De mensen het gevoel geven, ik ben er voor jou.
 
                             Theo Koolmees
 
                  -0-0-0-0-0-0-0-0-