Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Advent Vierde zondag

Advent Vierde zondag

Toen Maria zwanger
bleek te zijn, verscheen in
een droom een engel aan
Josef, die zei: 'Wees niet
bang Maria als vrouw te
nemen! Wat bij haar tot
leven is gewekt, is van de
Heilige Geest.
        (naar Matteüs 1,18,20)
 
 
 
 
 
 
Ze zijn er
-zegt God-
'weg-wijzers'.
Ik heb het je nog al verteld.
Het zijn mensen die weg wijzen
van zichzelf en de weg tonen naar Mij;
mensen zoals Maria en Josef,
die met heel veel twijfel en met heel grote vraagtekens
toch op weg durven gaan
en mijn Zoon
een warme thuis willen geven.
Ze zijn er:
engelen van mensen
die duidelijk maken
wie Ik wil zijn
Misschien herken je ze?
Misschien ben je het ook zelf wel?
Ik hou van je,
jij, engel van een mens'!