Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Tweede zondag door het jaar

Tweede zondag door het jaar

Johannes getuigde over
Jezus:'Ik heb gezien hoe
de Geest als een duif uit
de hemel neerdaalde en
op Hem bleef rusten, en
mijn getuigenis luidt: dit
is de Zoon van God
 
(naar Johannes 1,32.34)
 
 
 
 
 
 
 
Zoals Johannes de Doper
in mijn naam
mensen naar Jezus bracht
- zegt God -
zo zend ik ook jou
om te getuigen
dat ook vandaag nog
Jezus'droom licht brengt
in het duister van ziekte,
armoede en eenzaamheid.
Ga maar,
je moet geen angst hebben,
Ik zal bij je blijven
en je ingeven wat je moet zeggen.
Ik wil je God zijn, zomaar,
omdat Ik van je hou.
Durf jezelf helemaal toevertrouwen
aan mijn Woord
en je zult geluk en vrede vinden
die niemand je kan afnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               

Maak een Gratis Website met JouwWeb