Home » Spiritualiteit van moeder Teresa

De hoofdgedachten van de spiritualiteit van moeder Teresa

kun je lezen in het evangelie. 

"Wat je voor de minsten van je broeders gedaan hebt, heb je aan mij gedaan. Ik had honger en... Ik was naakt en..." (Matteüs hoofdstuk 25). Dienst aan de verstotene de arme is dienst aan Jezus zelf. 

"Wie zeg jij dat ik ben?" met andere woorden: "Wie is Jezus echt voor jou?"

Voor Moeder Teresa is het duidelijk: Jezus is haar God, haar Voorbeeld, haar Liefde. Alles wat ze verlangt is van haar leven iets "moois te maken voor God".

Ik heb dorst – verlangen naar….

"I thirst" God verlangt naar onze liefde. Hij verlangt naar ons. Als wij, uit onze eigen vrije wil, ons overgeven aan Zijn Wil, zal Hij ons gebruiken om zijn instrumenten te zijn in deze wereld, om onze liefde tot Zijn Liefde voor anderen in deze wereld te maken. Dat kant alleen maar door blijvend gebed. Dan zullen ook wij: "een potlood in Gods 'Handen" zijn. (M. Teresa)". 

Als je Moeder Teresa hoort spreken,

of als je haar leven overdenkt, haar woorden, haar werk, dan zijn de belangrijkste thema's: 

  • Volledige overgave aan Gods'wil. Ontdek wat Hij wil, niet wat wij zouden willen zijn of doen. 

Bid.  Gebed is een manier om te luisteren naar God, om met Hem te praten, om zijn liefde voor ons te leren begrijpen. 

Aanbidden en eucharistie. Om God te beminnen en om te leren Hem lief te hebben, is het nodig elke dag in Zijn aanwezigheid te zijn. Dat gebeurt reeds door de Eucharistie: Hem ontvangen in ons, Hij aanwezig in ons, uit gedachtenis aan zijn wil. En door aanbidding: in Zijn aanwezigheid blijven, zijn woorden overwegen, zijn leven overdenken, zodat we zijn wil in ons leven leren erkennen. 

God op zijn woord geloven. Het vertrouwen dat Moeder Teresa in Gods' beloften heeft, kan door ongelovigen niet begrepen worden. En zelfs voor gelovigen is het niet altijd gemakkelijk om het te begrijpen. Zij had vertrouwen in Hem, zoals een kind vertrouwen heeft in zijn vader. 

Dien en bemin een persoon tegelijk. God vraagt van ons niet dat we massa's ineens beginnen beminnen en dienen, dat is een onmogelijkheid. Hij vraagt gewoon dat we Hem zien en beminnen in iedereen die we ontmoeten, als we die persoon ontmoeten. Als je Moeder Teresa ontmoet voel je dat heel duidelijk. Het is alsof er niemand anders behalve jij en zij bestaat, ook al zit je in een massa. Het is hier dat je Gods' aanwezigheid in haar heel goed voelt. 

heb grote eerbied voor het leven. Heb eerbied voor elk levend wezen, want het is een beeld van God en de tempel van zijn aanwezigheid hier op aarde. Vandaar haar gevecht tegen abortus, haar zorg en liefde voor elke mens. 

Wat kunnen wij gewone mensen

doen om te trachten te leven als Moeder Teresa of te leven volgens haar spiritualiteit. Zij zegt ons dit: 

  • liefde begint thuis: begin je gezinsleden te beminnen en te dienen, je buren; 
  • Deel met de armen en noodlijdenden in je omgeving: een lach, een woord, je tijd, je vriendschap, wat je bezit; 
  • Geef God, de grote "Andere", een belangrijke plaats in je leven: bid, overdenk en mediteer, aanbid; 
  • zie Gods' aanwezigheid in de mensen die je dagelijks ontmoet en behandel elk van hen als een kind van God; 
  • verspil geen seconde van je tijd aan nodeloze en lelijke dingen; 
  • leef volgens Gods 'richtlijnen voor het leven (10 geboden); 
  • Gods 'liefde is altijd aanwezig in je leven. Hij beminde je eerst en zal je altijd beminnen.