Home » EUCHARISTISCHE AANBIDDING » Blijf bij ons Heer gebed van H. paus Johannes Paulus II

Zoals de twee leerlingen uit het Evangelie

bidden wij U: “Blijf bij ons, Heer!”

U, Goddelijke Reisgenoot,

Schepper van ons hart

als geen ander kent U onze wegen.

Laat ons niet gevangen zitten in de schaduw van de avond.

Wees onze steun in vermoeidheid,

vergeef ons onze zonden

en leidt onze passen op de weg van het goede.

Zegen de kinderen,

de jongeren, de ouderen, de gezinnen,

en in het bijzonder de zieken.

Zegen de priesters en religieuzen.

O Heer, zegen heel de mensheid.

In de Eucharistie ben U het geneesmiddel voor de onsterfelijkheid.

Wees onze kracht, zodat wij als vreugdevolle pelgrims voortgaan

en onze blik gericht houden op het Leven dat geen einde kent.

Blijf bij ons. Heer, blijf bij ons!

Amen.

 

                                        (gebed van H. paus Johannes Paulus II)