Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Zeventiende zondag

Zeventiende zondag

Toen een van zijn
leerlingen Hem vroeg:
'Heer, leer ons bidden,'
zei Jezus: 'Wanneer je bidt,
zeg dan: Vader, uw Naam
worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
in de hemel en op aarde.'
 
(naar Lucas 11,1-2)
 
 
 
 
 
 
 
Alhoewel Ik ook besef
dat het woordje 'vader'
bij sommigen misschien veeleer
negatieve reacties oproept,
toch hoop Ik dat je Mij
met die naam durft aanspreken
-zegt God-
en zo uiting geeft
aan onze verbondenheid.
Graag wil Ik ook voor jou bidden,
opdat je je mag blijven inzetten
voor mijn droom van gaarne zien
en van rechtvaardigheid,
en opdat je gelukkig mag worden
in je keuze voor het evangelie
en in je engagement (betrokkenheid)
voor de meest kwetsbaren.
Dank je wel dat je op die manier
duidelijk maakt
dat Ik een God van liefde ben!
 

 

 

 

 

 

  

Toen een van zijn
leerlingen Hem vroeg:
'Heer, leer ons bidden,'
zei Jezus: 'Wanneer je bidt,
zeg dan: Vader, uw Naam
worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
in de hemel en op aarde.'
 
(naar Lucas 11,1-2)
Alhoewel Ik ook besef
dat het woordje 'vader'
bij sommigen misschien veeleer
negatieve reacties oproept,
toch hoop Ik dat je Mij
met die naam durft aanspreken
-zegt God-
en zo uiting geeft
aan onze verbondenheid.
Graag wil Ik ook voor jou bidden,
opdat je je mag blijven inzetten
voor mijn droom van gaarne zien
en van rechtvaardigheid,
en opdat je gelukkig mag worden
in je keuze voor het evangelie
en in je engagement (betrokkenheid)
voor de meest kwetsbaren.
Dank je wel dat je op die manier
duidelijk maakt
dat Ik een God van liefde ben!