Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Advent Eerste zondag

Advent Eerste zondag

 

 

 

'Wees waakzaam,
want je weet niet
op welke dag jullie Heer
komt. Jullie moeten
voorbereid zijn, omdat
de Mensenzoon komt
op een uur waarop jullie
het niet verwachten!'
 
(naar Matteüs 24,42.44)

 

Wees waakzaam
-zegt God-
en hou je ogen en je hart open
voor wat er rondom je gebeurt.
Durf te zien waar mensen in nood zijn
en probeer er iets aan te doen,
op je eigen, beperkte manier,
kwetsbaar, maar toch vastberaden.
Riskeer het om je leven te delen
met armen en kleinen
en ontmoet in hen mijn eigen Zoon,
onverwacht, soms, heel even.
In eenvoudige en gekwetste mensen
wil Ik geboren worden.
Kijk om je heen
en je zult Mij ontdekken
in de glimlach van een kind
en in de ogen van een zieke.
Wees dus waakzaam,
want misschien herken je Mij niet.