EERSTE STATIE
Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Het eerste kruis
JE VEROORDELING AANVAARDEN

Luister naar Jezus, hoe Hij je zegt: “Men heeft over Mij een oordeel geveld en Mij uiteindelijk veroordeeld. Het volk, dat mijn onderrichtingen gehoord heeft, is het met de wereldlijke en religieuze machthebbers eens om Mij te veroordelen. Zelfs mijn vrienden en mijn leerlingen zijn gevlucht. Tot voor kort waren zij nog vol lof over Mij, verbaasden zij zich over mijn wonderen, verdrongen zij elkaar om Mij aan te raken en beloofden zij Mij hun trouw. Nu schreeuwen zij allen tegen Mij en eisen zij van Pilatus mijn kruisiging. Pilatus, die een vreemdeling is, zou Mij willen vrijlaten. Maar mijn eigen mensen dwingen hem Mij te veroordelen.

De mensen rondom jou, zelfs je allerbeste vrienden, zullen over je oordelen en je veroordelen. Dat betekent niet, dat jij altijd schuldig bent. En toch zal men je altijd oordelen. Laat het je duidelijk zijn, dat je op mensen niet echt kan vertrouwen. Alleen God is jouw houvast.

Het eerste kruis bevrijdt je van de mensen op wie jij rekent en nodigt je uit bij Mij steun te zoeken. Wanneer de mensen je veroordelen, neem dan je toevlucht tot Mij. Want ook Mij hebben ze geoordeeld en veroordeeld. Verweer je niet, als men over je oordeelt. Het oordeel kan je niets doen en laat je niet alleen achter. Het brengt je dichter bij Mij en leidt je binnen in mijn heerlijkheid. Die veroordeling is voor jou een deur waarlangs je Mij kan ontmoeten. Als je dit voor ogen houdt, kan niemand je nog veroordelen.

-0-0-0-0-0-

 

 

2e Statie