Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Achtste zondag

'Een goed mens haalt uit

de voorraad van zijn goede

hart het goede te voorschijn,

'zei Jezus, 'want waar iemands

hart vol van is, daarvan spreekt

hij ook.'

Ik hoop dat je nooit

over Mij zult zwijgen

-zegt God-

en dat je altijd

over Mij blijft vertellen,

omdat je hart vol is van Mij

en omdat je je eigen leven

bouwt op de fundamenten

van het leven van Jezus.

Probeer daarom een goed mens te zijn,

die de boodschap van het evangelie

handen en voeten wil geven

door trouwe dienstbaarheid

en intense vriendschap.

Laat alles wat je doet

een enthousiaste vertaling zijn

van je geloof in Mij,

en laat je hoop en je liefde

een zegen zijn voor de mensen

met wie je samenleeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb