DERDE STATIE
Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis
 
 

Het derde kruis
DE MOED HEBBEN OM TE VALLEN

 Niemand valt graag. Iedereen wil met beide voeten in het leven staan, doorzetten en succes hebben. En Ik die God ben, val krachteloos onder mijn kruis. Allen hebben vroeger mijn wonderen gezien en hebben zich toen over Mij verwonderd. Nu zien ze Mij, gegeseld en bespot, onder mijn kruis vallen.

Heb de moed om te vallen en je val niet goed te praten, maar hem toe te geven. Op aarde heb je niets te verliezen. Je bent hier om te sterven. Want Ik zeg je: “Wie zijn leven verliest, zal het winnen.”

Waarom heb je angst om te vallen? Waarom kom je er niet toe je medemensen in de ogen te zien, wanneer je een fout begaan hebt, wanneer anderen gelijk hadden? En als zonden je plagen, waarom heb je dan schrik om deze te bekennen? Je leidt natuurlijk niet graag gezichtsverlies. Bedenk echter: als je valt, nader je eigenlijk tot Mij. Heb geen angst, want vallen betekent niet het einde.

Waarom neem je het dan zo tragisch op, waarom schaam je je? Je valt om dichter tot Mij te komen, opdat Ik je zou kunnen oprichten. En wanneer je beseft dat ook Ik gevallen ben, zal je naar mijn gelaat opkijken, als je valt. Wij zullen dan samen de zonde en de nederlaag overwinnen. Want het is belangrijk, dat je bij het vallen niet alleen blijft liggen, maar dat je wat dichter bij Mij aanschuift.


-0-0-0-0-0-0-0-

                                                                                                        4e Statie