Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Vierde zondag, Roepingenzondag

Vierde zondag, Roepingenzondag

 

'Ik ben de deur', zei Jezus.
'Wie door Mij binnen-
komt, zal gered
en bevrijd worden.
Ik ben gekomen opdat je
leven mag bezitten,
en wel in overvloed.'
 
(naar Johannes 10,9-10)

 

 
 
 
Ik heb je mijn Zoon gegeven
-zegt God-
opdat je Mij zou leren kennen
en liefhebben,
en opdat je leven zou vinden,
in overvloed.
Durf te geloven in zijn nabijheid,
reddend en bevrijdend.
Vertrouw je aan Hem toe
en probeer te worden zoals Hij:
één en al liefde en vrede.
Dan zal je vreugde vinden
en gelukkig worden.
En niemand zal je dat geluk
ooit nog kunnen afnemen,
omdat het verankerd zit
in het diepste van je hart,
waar jij en Ik één zijn
en waar mijn vreugde
jouw vreugde wordt.
 

 

Zie ook de preek van pastoor Boers op

www.bemoediging.jouwweb.nl