Home » MEDITATIE » Volg Mij, van John-Henry Newman

2021 John-Henry NEWMAN

 

VOLG MIJ

 

De Heer zag een man, Mattheüs genaamd, bij het tolhuis zitten en zei tot hem: "Volg Mij! En Mattheüs stond op en volgde hem.

Dit is het type goddelijke roeping dat de Schrift ons voorhoudt. God verlangt onmiddellijke gehoorzaamheid van ons en roept ons tot het onbekende. De roeping richt zich niet tot de zintuigen of tot het verstand; alleen geloof kan Hem gehoorzamen. Men kan misschien opwerpen: waarin betreft dit ook vandaag ons nog? Wij zijn reeds geroepen om God te dienen; er kan voor ons geen sprake meer zijn van een oproep, een roeping. Voor ons ligt de roeping in het verleden, niet in de toekomst.

In zekere zin is dit waar, maar toch gaat deze passage uit het Evangelie ons aan, en wel op de meest belangrijke manier. Dit komt omdat wij in werkelijkheid niet één keer, maar vele malen geroepen worden; gedurende ons hele leven roept Christus ons van de ene genade tot de andere. Wij zijn allen het voorwerp van opeenvolgende roepingen, die van de ene naar de andere lopen, terwijl wij hier op aarde geen rust hebben, slechts aan een opdracht gehoorzamen om een andere te ontvangen. En als Christus ons telkens opnieuw roept, is dat om ons op een steeds nieuwe manier te heiligen.

Merk dus op, dat zij die een geestelijk leven leiden, van tijd tot tijd waarheden bemerken, die zij nog niet hadden ingezien en waarop hun aandacht nog niet was gevestigd. Nu staan ze evenwel plotseling voor ons als een onweerstaanbare roep.

Dit is de manier waarop Christus ons roept. Er is niets wonderbaarlijks of buitengewoons in zijn manier van omgaan met ons. Hij handelt via onze vermogens, via de gebeurtenissen in ons leven. Maar wat op deze manier zich voltrekt voor ons, komt precies overeen met de stem van Christus zelf voor hen tot wie hij eertijds op aarde gericht was. Op welke manier zijn opdracht ook tot ons komt, door een zichtbare aanwezigheid of door een stem die gehoord wordt, of slechts door middel van ons bewustzijn, het doet er niet toe, zolang wij het maar als een opdracht ervaren. En als het een opdracht is, is er geen middenweg: we moeten gehoorzamen of niet gehoorzamen. Wij kunnen het aanvaarden zoals Samuel, Paulus of Mattheüs, of wij kunnen het weigeren zoals de jongeman die grote bezittingen had. Waar God ons heen wil leiden is tot de volmaakte kennis en gehoorzaamheid van Christus: dit kan alleen worden bereikt door te luisteren naar de Roepstem.