Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Eenentwintigste zondag

Eenentwintigste zondag

 

 

'Wie ben Ik
volgens jullie?' vroeg Jezus
aan zijn leerlingen.
Simon Petrus antwoordde
Hem: 'Voor mij bent U
de Messias, de Zoon van
de levende God.'
 
(naar Matteüs 16,15-16)
 
 
 
 
 
 
 
Tweeduizend jaar geleden
hebben de joden
Jezus om die reden gekruisigd
-zegt God-
Maar jij, geloof jij
dat Hij mijn Zoon is,
van wie Ik zielsveel hou?
Geloof je
dat Ik hem gezonden heb
om voor eens en altijd
mijn liefde voor mensen
zichtbaar en voelbaar te maken?
Hij heeft er zelfs
zijn leven voor gegeven!
Durf in zijn voetsporen te gaan.
Laat Hem voorganger zijn
op je eigen levensweg.
En ervaar hoe zijn vreugde
ook jouw vreugde kan worden,
omdat ook jij mijn kind bent