Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Zesde zondag van Pasen

Zesde zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Wie zich aan mijn op-
dracht gebonden weet en
haar ter harte neemt,'zei
Jezus tegen zijn leerlingen,
'die is het die Mij
liefheeft; en wie Mij lief-
heeft zal ervaren hoe God
hem liefheeft.'
 
(naar Johannes 14,21)
 
 
 
 
Wat ik van je vraag
is eigenlijk heel eenvoudig
-zegt God-
dat je liefhebt,
met heel je hart!
Want alleen als je liefde durft geven
en zonder voorwaarden
durft beminnen,
zul je bemind worden
en liefde terugkrijgen.
Je vriendschap en je genegenheid,
vooral voor armen en kleinen,
zijn het teken dat je van Mij houdt
en dat je in hen
het gelaat van mijn Zoon herkent.
Probeer daarom elke mens
graag te zien,
wie hij of zij ook is
en wat hij of zij ook gedaan heeft;
en je zult ervaren
dat ik een God van liefde ben.