Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Hemelopneming van Maria 15 augustus

Hemelopneming van Maria 15 augustus

 

 '               Met heel mijn hart roem

ik de Heer', zei Maria
'Met al mijn adem juich
ik om God, mijn redder,
want grote dingen heeft
Hij met mij gedaan.
Heilig en barmhartig
is Hij.'
 
(naar Lucas 1,46-47.49-50)

 

 
 
 
 
 
 
 
Ik hoop dat je Mij
met heel je hart
kunt en wilt eren en danken
-zegt God-
net als Maria.
Want toen Ik mensen zocht
om mee te werken aan mijn droom
koos Ik ook jou uit.
Grote en wondere dingen
heb Ik met je voor.
Durf daarom in Mij te geloven.
Vertrouw je toe aan mijn liefde.
Kleine mensen maak Ik groot
en aan armen geef Ik
een onmetelijke rijkdom.
Als je je leven
in mijn handen legt,
zal Ik je zegenen
en Ik zal je in overvloed laten delen
in mijn warmhartigheid.