ACHTSTE STATIE
Jezus ontmoet de wenende vrouwenhet achtste kruis
ANDEREN TROOSTEN TERWIJL JE ZELF LIJDT

Vrouwen hebben naar Mij geluisterd en geloofden in mijn onderricht. Ik won hun sympathie en heb hun kinderen gezegend. Zij keken naar Mij met de ogen van hun hart. Zij konden niet verstaan, dat men Mij had veroordeeld. Zij weenden, omdat zij voelden dat met dit oordeel over Mij meteen ook het oordeel over het leven uitgesproken werd. Hun bedroefde harten sprak Ik troost toe.

Ook dat is een kruis, je eigen lijden overwinnen om daarachter de vrijheid te aanschouwen. Geen leed is uiteindelijk tragisch. Tragisch is daarentegen de stoerheid en de blindheid van het hart. Niet te willen inzien, dat achter elke dood de verrijzenis wacht, achter elke ziekte de genezing, achter elk afscheid het weerzien. Het is tragisch, als je in je hart zelfmedelijden laat opkomen. Over de schaduw van je eigen lijden spring je pas dan heen, wanneer je het lijden van anderen ziet en hen troost, daar waar je zelf naar troost uitkijkt. Op dat ogenblik zal je troost vinden bij God;

Heb de moed om aan menselijke troost te verzaken en troostende kracht bij God te zoeken. Zo zal je de wereld overwinnen. Dan ga je een kruisweg, die voor jou een leerschool is om het volle leven te verkrijgen. Als je zelf gekwetst bent en leed draagt, maar je troost anderen, zal je Mij ontmoeten en Ik zal een houvast voor jou zijn.
 
-0-0-0-0-0-0-0-
 
                                                                              9e Statie
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb