Home » BEMOEDIGING IN ROUW » Maria, Moeder van Smarten

Maria Moeder van Smarten

 
 
Maria, moeder van Smarten
U begrijpt wat er leeft in onze harten
U  kende ook pijn,verdriet en zorgen
Blijf bij ons vandaag en morgen
 
Want…
Tot u komen
langs wegen van vertrouwen
is pelgrimeren naar de bron
drinken aan water
van heling en troost
 
Naar u kijken
met ogen van verlangen
is zoeken naar licht
thuiskomen in een land
van warmte en geborgenheid.
 
U ontmoeten
van hart tot hart
is geven en ontvangen
ruimte vinden, adem, rust
moed en draagkracht, levenszin
 
Bij u zijn
is mens mogen zijn
pijn, verdriet en zorgen dragen
en net als u doorheen dit lijden
groeien in geloof, hoop en liefde
 
Maria, moeder van Smarten
aanhoor  wat er leeft in onze harten
geef ons door elk “Wees Gegroet”
wat meer vertrouwen en moed

                  

 Hermien Staals

 

                

              Zeven Smarten van Maria  
     1. profetie Simeon      
     2. De vlucht naar Egypte
     3. Jezus blijft in de tempel achter
         4. Maria ontmoet Jezus onderweg naar  Calvarië 
     5. Maria staat onder het kruis
     6. Maria omhelst Jezus na de kruisafname
     7. Jezus wordt begraven
 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb