Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Eenendertigste zondag

Eenendertigste zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Jezus goed te kunnen
zien, klom Zacheüs in een
grote boom. En toen Jezus
voorbijkwam, zei Hij tegen
hem: 'Graag wil Ik
jouw gast zijn!' En Zacheüs
gaf de helft van zijn bezit
aan de armen.
 
(naar Lucas 19,2-5.8)

 

 
 
 
Mijn droom is het
dat je mag openbloeien
en dat je mag worden
wie je in wezen bent
-zegt God-
zoals met Zacheüs gebeurde
toen hij Jezus ontmoette.
Graag wil Ik je daartoe
een duw in de rug geven,
maar de eerste stap
moet jezelf zetten.
Als je Mij een teken geeft
dat Ik welkom ben,
dan wil Ik ook bij jou
te gast zijn.
En misschien maakt die ontmoeting
ook van jou een nieuwe mens,
die alles wat hij heeft
durft te delen met anderen
en juist daarin zijn vreugde vindt.