Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Negenentwintigste zondag

Negenentwintigste zondag

 

 

'Ik verzeker jullie dat
God recht zal doen aan
iedereen naar wie Hij
met heel zijn hart
luistert', zei Jezus.
'Maar als de Mensenzoon
komt, zal Hij dan
werkelijk dit geloof
op aarde vinden?'
 
(naar Lucas 18,7-8)

 

 
 
 
 
 
 
Graag wil Ik
met heel mijn hart
naar je luisteren
-zegt God-
als je je verdriet en je vreugde,
je zorg en je blijdschap
voor Mij uitspreekt
en als je heel je leven
aan Mij toevertrouwt.
Ik wil je gids zijn
op je levensweg
en je voorgaan
in liefde en barmhartigheid.
Maar geloof je dat ook?
Geloof je
dat Ik je het leven heb gegeven
en dat Ik een droom
van vrede en vrijheid voor je heb?
Riskeer het maar!
Ik zal je niet ontgoochelen!