TIENDE STATIE
Jezus wordt van zijn klederen ontdaan.
  
 
het tiende kruis
AANVAARDEN DAT ALLES JOU ONTNOMEN WORDT
 
 
 Ik liet toe dat men mijn kleren uittrok, dat men Mij ook het allerlaatste en intiemste ontnam. Ik liet toe dat men mijn schaamtegevoel met de voeten trad en mijn intimiteit kwetste.

Jij wil toch zo graag iets voor jou alleen hebben, een stukje wereld, dat alleen jou toebehoort en waartoe niemand toegang heeft. Jij wil iets hebben dat niemand mag zien, men zou je anders in je eer kunnen raken. Je zal het beschermen en het voor de ogen van anderen verbergen. Je denkt dat je daar recht op hebt. Tegen elke prijs zal je dit willen behouden als het intiemste dat je bezit en je zal bereid zijn hiervoor te vechten.

Maar het ogenblik komt, waarop je niets meer voor jezelf kunt redden. Er zijn situaties, waarin je van alles afstand moet doen, waar niets jou nog toebehoort, waarbij jou het laatste ontnomen wordt. Jij moet ook onder dit kruis door. Schenk alles aan God. Mijn Vader en Ik zijn de enige zekere intimiteit waarop je kan terugvallen.

Het is niet alleen een kruis, wanneer men je met geweld van je kleren beroofd, nog pijnlijker is het, als men je ziel bloot legt. Door je zonden is je ziel echter al lang besmeurd en je schaamt je hierover. Aanvaard dit kruis en niemand zal je nog kunnen onteren. Laat mijn Vader jou een nieuw kleed aanreiken. Vertrouw Hem je diepste wezen toe, Hij zal je ziel volkomen wit wassen. De moeite die je je getroost om zonder fouten te blijven, is tevergeefs. Beken vandaag dat je daarvoor te zwak bent.
 
 
-0-0-0-0-0-0-0-
 
                                                                              11e Statie