Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Dertiende zondag

Dertiende zondag

 

 

 

 

Terwijl Jezus en zijn leerlingen
hun reis naar Jeruzalem
voortzetten, zei iemand
onderweg tegen Hem:
'Ik wil U volgen, Heer,
waar U ook naar toe gaat.'
 
(naar Lucas 9,57)

 

 
 
 
 
Jezus kan je niet
half en half volgen
-zegt God-
of de ene dag wel
en de andere dag niet.
Als je voor Hem kiest,
zal heel je leven door die keuze
ingekleurd worden.
Als je Hem wilt volgen,
zal dat volledig moeten zijn,
met alles wat je hebt
en wie je bent.
En toch zal christen-worden
altijd een risico blijven,
een sprong in het onbekende,
met het vertrouwen
dat liefde en tederheid
je zullen opvangen
en je 'thuis' zullen brengen,
voor altijd!