Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Zesde zondag

Zesde zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 'Wie de geboden onder-
houdt en leert,'zei Jezus,
'zal groot genoemd worden
in het koninkrijk van
mijn Vader.
Daarom moet je 'ja' ook 'ja'
zijn en je 'nee' 'nee'.
        (naar Matteüs 5,19.37)

 

 
 
 
 
 Niets of niemand
kan je verplichten
om lief te hebben
-zegt God-
Maar als je in Mij gelooft
dan kun je niet anders!
Je 'ja' aan Mij
is immers ook onvermijdelijk
een 'ja' aan je medemensen,
wie ze ook zijn.
Durf je daarom 'klein' te maken
en dienstbaar te zijn
aan het levensgeluk van velen.
Zelfs als mensen je uitlachen
of als je eigen beperktheid
je parten speelt,
dan nog zal Ik er voor je zijn
en Ik zal je 'groot' maken:
een mens naar mijn droom,
om lief te hebben.