Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Zevende zondag

"Wees barmhartig, zoals

jullie Vader barmhartig

is', zei Jezus. 'Veroordeel

niet, maar spreek vrij.

Want met de maat waar-

mee jullie meten, zul je

gemeten worden.

(naar Lucas 6,36-38)

Wees barmhartig

-zegt God-

en schenk een warm hart

aan al wie ziek en arm is,

eenzaam of ontgoocheld.

Veroordeel niet

maar spreek vrij,

opdat mensen voluit mogen leven

en vrede vinden.

Heb lief, zomaar,

zonder iets terug te verwachten,

en blijf geloven

dat de weg van de liefde

ook de weg van het leven is.

Want met de maat

waarmee jij meet en liefhebt,

zul je ook zelf gemeten worden.

Zoals jij vergeeft aan de mensen

die je iets schuldig zijn,

zo zal Ik ook jou vergeven