Home » VOOR KINDEREN: 'n trekpop maken
 
Het Lichaam van Christus
 
De apostel Paulus zegt tegen de mensen in Korintië, maar ook tegens ons nu:
Het menselijk lichaam vormt met alle ledematen één geheel.Ieder lichaamsdeel heeft een eigen taak.
Kijk maar naar het oog, de hand enz. maar ze horen wel bij dat ene lichaam.Wanneer één lid lijdt delen al die ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, delen alle in de vreugde.
Zo is het ook met Christus. Alle mensen zijn door de kracht van de H.Geest, door de doop een lichaam geworden. 
Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus, en ieder van jullie is een lid van dit lichaam.
Het hoofd van het Lichaam van de kerk is Jezus zelf, wij allen zijn de ledematen.
Zoals bij het menselijk lichaam, horen wij allemaal bij dit ene Lichaam. En we hebben ieder een eigen taak.
 
Je mag nu zelf zo'n lichaam maken
 
1. Het hoofd is Jezus.

2. Op de ledematen zet je enkele namen van kinderen, je ouders.

3. Knip alle ledematen uit

4. Bevestig de ledematen met klipjes op de juiste manier aan elkaar.

5. Bevestig aan de achterkant een touwtje tussen armen op de aangegeven plaats.

6. Bevestig aan de achterkant een touwtje tussen de benen op de aangegeven plaats.

7. Bevestig vervolgens een touwtje van boven naar onderen aan het touwtje tussen de armen en
    aan het touwtje tussen de benen en laat dat naar beneden afhangen.
 
Als je nu aan het touwtje trekt, beweegt het lichaam.
Het Lichaam van de Kerk is immers een levend lichaam, want de mensen in de Kerk leven allemaal, verbonden met Jezus, het Hoofd, dat het Lichaam doet bewegen. 
 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb