Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Gebed in corona tijd

Gebed 

 

Hemelse Vader, nu het Coronavirus zich verspreidt worden we ons nog meer bewust van de breekbaarheid van ons menselijk bestaan; zoveel van wat wij vaak vanzelfsprekend vinden, is dat eigenlijk helemaal niet; We zijn geen baas over ons leven of over de schepping die U ons hebt geschonken. Geef, Heer, dat deze onzekere situatie ons mag helpen om te groeien in vertrouwen op U en om ons meer bewust te worden dat we niet op menselijke zekerheden kunnen bouwen. 

 

Geef dat de onzekerheid van deze dagen in ons zal bewerken dat we meer stil staan bij het lot van zoveel mensen in deze wereld voor wie de toekomst altijd al onzeker was en die leven in onzekerheid en nood: de Zegen en bescherm ook alle zieken en de vluchtelingen, mensen in oorlogsgebieden, allen die in honger, armoede en nood verkeren. 

 

Moge deze epidemie ons daardoor geven minder ik-gericht te zijn, minder individualistisch en ons hart meer openen voor al die andere mensen in de wereld die zoveel slechter af zijn.

 

Zegen en bescherm, goede God, al degenen die zich inzetten voor de slachtoffers van het Coronavirus: de mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en allen die in de pastorale zorg voor zieken en ouderen zorg dragen. 

Sta met Uw zegen bij wie de veiligheid moeten garanderen of door maatregelen de risico's beperken: verlicht hun geest, verwarm hun hart, zegen hun inzet! 

 

Zegen en bescherm ook alle zieken En degenen die in afzondering moeten verblijven zolang nog niet voldoende zeker is of zij het virus bij zich dragen. 

Geef dat de patiënten goed en voorspoedig mogen herstellen en er geen nadelige gevolgen van overhouden. Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

 Heilige Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, Onze Lieve Vrouw van Handel, Moeder van alle mensen, zegen hen allen, slachtoffers, zorgenden, beveiligers en politiek verantwoordelijken: bid voor hen allen! 

Onze Vader.... Wees gegroet.... 

 

Eer aan de Vader …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb