Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Stil in Gods wil

Stil in Gods wil

 

Stil in Gods wil
Mijn wensen leggen.
Stil in Gods macht
Mijn onmacht stellen.
Stil in Gods trouw
Mijn angst verliezen.
Stil in Gods goedheid
Mijn schulden bergen.
Stil in Gods vreugde
Mezelf vergeten.
Stil in Gods wijsheid
Mezelf vinden.
Stil in Gods vrede
Mijn rust bewaren.
Stil in Gods zorg
Mijn zorgen leggen.
Stil in Gods glorie
Mijn lijden dragen.
Stil in Gods liefde
Mijn offer brengen.
 
Zo blijkt dat innerlijke stilte samenvalt
Met luide spreken van de liefde van God.
 
 

                                               Uit de parel en het kind: Koen Meester