ZEVENDE STATIE
De tweede val van Jezus onder het kruis

het zevende kruis
HERVALLEN

Ik ben al een keer gevallen. Iedereen wilde Mij groots in de ondergang zien. Maar Ik viel een tweede keer. Ik wist dat mijn moeder hierover ontsteld zou zijn, dat mijn tegenstanders Mij zouden uitlachen en mijn vrienden Mij definitief de rug zouden toekeren. Iedereen was verontwaardigd over mijn zwakte en men vroeg zich af: “Is dit nu de Zoon van God?”

Ik heb dit kruis op Mij genomen. Mijn Vader wilde hiermee aantonen, dat Hij in Mij sterker was dan elke ergernis.

Als je een eerste keer valt, vind je nog wel een uitvlucht, maar als je een tweede keer struikelt, zal iedereen je met de vinger wijzen en zeggen dat je niet deugd. Je zal je tegen dit kruis verzetten, zal alles weer goed willen maken en je willen rechtvaardigen. Door zo’n houding vervreemd je echter van Mij. Daarmee leg je immers geen getuigenis van Mij af, maar zoek je je eigen bevestiging. Je wil daarmee slechts je eigen sterkte op het voorplan schuiven. En toch, denk eraan, dat je altijd opnieuw zult vallen, maar dat Ik je zal oprichten. Zo zal men van jou getuigen: “Kijk, iemand heeft hem er bovenop geholpen.”

Je zevende kruis bestaat eenvoudig hierin, dat je je zwakheden toegeeft. Heb geen angst om onderweg te vallen, maar kijk naar Mij op als je valt. Als je dit kruis aanneemt, zal je Mij daarin terugvinden, want enkel het menselijk aspekt lijdt hier een nederlaag, de geest wordt erdoor verrijkt.
 
-0-0-0-0-0-0-0-
 
                                                                               8e Statie