Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Gebed voor onderweg

Gebed voor onderweg

 
 
Dit zegt de Heer tot ieder van ons
 
Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.
Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven
verder te vertellen.
Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken
in het verrijzenislicht.
Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten
naar de nieuwe hoop.
Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen
op te nemen.
Ik heb je nodig om
anderen vrij te maken.
 
Ga met Mij mee.
Ik zal je nooit meer alleen laten.