Home » BEMOEDIGING IN ROUW » Wanneer het koud is in je hart

Wanneer het koud is in je hart

 
Wanneer het koud is in je hart
en je geen warmte uit kunt stralen
Wanneer je denken je verwart
en je moet gaan door diepe dalen
 
Wanneer je niets dan zorgen ziet
en je alleen moet door de dagen
Wanneer je eenzaam je verdriet
en onbegrepen pijn moet dragen
 
Wanneer  je zelfs geen woorden vindt
voor je ontmoedigde gedachten
dan zoekt God jou, Zijn droevig kind
dat klein en stil op Hem blijft wachten
en wie zichzelf zo machteloos
zo moe voelt en zo vol van zorgen,
die troost Hij zo een moeder troost
die houdt Hij in Zijn hart geborgen.
 
En God zegt niet
Dat je maar niet moet huilen
Dat het er nu op aankomt
Sterk te zijn
Hij weet toch zelf wat zwakheid is en pijn
Mijn kind, zegt Hij,
Kom nu maar bij Mij schuilen
 
En God zegt niet
Dat je maar niet moet vragen
en dat je flinker zijn moet
dan je bent
Hij heeft toch zelf ook het “waarom” gekend
Mijn kind, zegt Hij,
Laat Mij maar helpen dragen