Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Dertigste zondag

Dertigste zondag

'Je zult de Heer jouw
God liefhebben met heel
je hart en met heel je ziel
en met heel je verstand',
zei Jezus. 'En je zult je
naatsten liefhebben
als jezelf.'
 
(naar Matteüs 22,37-39)
Ik hou van je
-zegt God-
en het enige dat Ik van je vraag
is dat je ook van Mij houdt,
met heel je hart,
én dat je dat zichtbaar maakt
in een grenzeloze solidariteit met
en een onvoorwaardelijk liefde voor
al je medemensen,
met een bijzondere plaats
voor armen en eenzamen.
Je liefde voor je naaste
en je liefde voor Mij
gaan hand in hand
en zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
Heel het leven van Jezus
was daar een getuigenis van.
Ik hoop dat je
in zijn voetsporen wilt treden.