Gebed:
 
O, Waarheid, licht van mijn hart, laat niet mijn duisternis tot mij spreken!
Ik heb uw stem gehoord achter mij, die zei dat ik terug moest keren.
Laat niemand mij tegenhouden: laat mij uit die bron drinken en ervan leven.
Spreek tot mij, geef mij uw Licht.
Ik roep U aan, mijn God: U, die mij hebt gemaakt en mij, die U vergat, niet hebt vergeten.
Ik roep U binnen in mijn ziel die U hebt voorbereidt om U daar te ontvangen.
Verlaat mij niet nu ik tot U roep.
U ging mij reeds voor, zelfs voordat ik tot U riep.
Geef U aan mij, mijn God, geef U opnieuw aan mij.
Zie, ik heb U lief, en ik erken; het is te weinig, maar laat mij U dan sterker liefhebben.
Ik kan niet meten hoeveel mij nog aan liefde ontbreekt,
tot het ene moment dat ik mij geborgen weet in uw erbarmen.
In de gave van Uzelf vinden wij rust,
hier in het Heilig Sacrament, daar genieten wij van U.
Die rust bereiken is onze bestemming; ons Hemels Vaderhuis.
De liefde heft ons daarheen op en uw goede Geest
brengt ons nederige bestaan omhoog uit de poorten van de dood.
O Jezus, wees ons nabij.
 
AMEN