Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Gebed voor jongeren
 
 
Maria, Moeder van Jezus en van de Kerk,
aan u bevelen wij onze jongeren aan.
U bemint hen met een liefde zo zuiver en  groot.
Voor hen heeft u in de stilte van hun hart tedere woorden
die voor ons verborgen blijven.
Omwille van hen bidden wij tot u
en vertrouwen wij hen aan u toe.
 
Maria, Onbevlekte Moeder van de jongeren,
verlaat hen niet in het ogenblik van beproeving.
Versterk hun geloof, want een leven zonder geloof is
als een nacht zonder hoop.
Schenk hen een liefde voor de zuiverheid,
want zonder zuiverheid kan er geen liefde bestaan.
Geef dat ze sterk mogen zijn,
verlicht door ware vreugde, want het leven is mooi
wanneer we kunnen putten uit de bron van de goddelijke genade.
 
Maak hen oprecht en werklustig, gezond naar lichaam en geest.
Maria, ontferm u over de tranen van de vele moeders
die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen.
Dat zij voor hun kinderen een voorbeeld mogen zijn,
een zekere en liefdevolle gids door alle moeilijkheden van het leven.
Verleen hen de genade de juiste woorden te spreken en verhoor hun gebeden.
Maria, Moeder van de goddelijke genade,
wees onze toevlucht en onze gids.
Amen.
 
Yvette: vertaald uit het Italiaans