Home » GEBEDEN VOOR OUDEREN » Heer, zie mij aan

 Heer, zie mij aan

 


Heer , zie mij aan.
Reik mij uw hand.
Draag met mij de last van mijn jaren.
Geef mij gezondheid en heil,
troost en geduld,
geduld met de mensen,
geduld met de dingen,
geduld met mijzelf.
Wees bij mij in mijn eenzaamheid.
Laat mijn mond uw lof bezingen.
Laat mij vruchtbaar zijn
in werken van goedheid.
Laat mijn hart niet
door ondankbaarheid toegesloten worden.
Uw liefde beware mij
voor starre eigenzinnigheid,
voor zelfzucht en verbittering.
Genees mij,
wanneer bekoringen mij overvallen.
Laat uw heilig offer en maaltijd
de kracht zijn
waaruit ik dagelijks leef.
Als u roept,
laat mij dan uw stem herkennen,
U met blijdschap volgen
en met Simeon bidden:
“Laat nu, Heer, volgens uw woord
uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil gezien
dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt,
de glorie van Israël uw volk”  (Lc 2,29-32).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb