Aanbidding

 Het is niet nodig, mijn kind, veel te weten om Mij te behagen. Het is genoeg dat je gelooft en vurig bemint. Als je Mij meer wil behagen, vertrouw dan meer op Mij; als je Mij intens wil behagen, vertrouw dan intens op Mij.
Spreek dus met Mij, zoals je zou spreken met je aller beste vriend, zoals je zou spreken met je moeder of een broer of een zus
.
Wil je bidden voor iemand? Noem me dan zijn naam. Zeg Me wat je wilt dat Ik voor hem doe. Ik heb het beloofd: “Vraagt en u zal gegeven worden. Wie vraagt, ontvangt.”
Vraag veel. Heel veel. Aarzel niet om te vragen en vraag het met vertrouwen, want Ik heb mijn woord gegeven: “Als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: ga van hier naar daar, en hij gaat. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” “Alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen.”
Ik heb behagen in de genereuze harten die van tijd tot tijd zichzelf kunnen vergeten om aan de noden van anderen te denken. Zoals mijn Moeder te Kana aan het bruidspaar dacht toen de wijn opraakte tijdens het bruiloftsfeest.  Ze vroeg Mij om een wonder en ze verkreeg het. Zo ook de kananese vrouw toen ze Mij vroeg om haar zoon te bevrijden uit de macht van de duivel. Ze ontving deze bijzondere genade.
Praat daarom met Mij, met de eenvoud van een arme, over wie je wilt troosten, over welke zieke je ziet lijden, over de verdwaalde die je terug wilt laten keren op het goede pad, de vrienden die ver bij je vandaan zijn en je zo graag dicht bij je zou hebben, over de gestorvenen die je de eeuwige vrede gunt.
Herinner je Marta en Maria die Mij smeekten hun broer Lazarus aan hen terug te geven. Herinner je hoe de heilige Monica, nadat ze Mij dertig jaar lang gesmeekt had om de bekering van haar zoon, deze genade verwierf en hoe hij de grote heilige Augustinus werd. Vergeet niet Tobias en zijn vrouw naar wie, op hun gebed, de aardsengel Rafael werd gezonden om hen op hun reis te begeleiden en hen te beschermen tegen alle gevaren .
Spreek. Ook al is het maar één elk woord. Spreek met vertrouwen een woord uit je hart; tot Mij,
je Vriend.