Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Derde zondag

Derde zondag

Toen de leerlingen van
Emmaüs Jezus herkend
hadden bij het breken
van het brood, zeiden ze
tegen elkaar: 'Was het
niet hartverwarmend
zoals Hij onderweg
met ons sprak?'
 
(naar Lucas 24,30-33)

Telkens als je

het brood van het leven breekt

en deelgenoot wordt

van de zorgen en de pijn van anderen,

zul je Mij herkennen

-zegt God-

Net zoals de leerlingen van Emmaüs

Mijn Zoon herkenden

wanneer je luistert naar het verhaal

van kleine mensen,

zul je op het spoor komen

van Mijn verhaal.

Je hart zal warm worden

omdat je ervaart dat Ik van je hou,

en warmte uitstralen

omdat je in Mijn naam liefhebt.

Die warmte wens ik je graag toe

-zegt God-

Moge het in je binnenste

een vuurwerk van tederheid ontsteken.