Home » MEDITATIE » geloofsgesprek met mgr. Punt 14 juni

Uitspraak tijdens geloofsgesprek  2020-06-14 met Mgr. Punt

 

 

De kern waar het in ons geloof over gaat:

Is de eerbied voor God in ons midden in de Eucharistie, in de sacramenten.

Het diepe besef wie God is.

 

We hebben een geloof dat uniek is.

We zijn niet een religie tussen andere religies, we zijn een religie die honderdmaal verder gaat dan elk een andere religie.

We geloven in een God en dat doen anderen ook en die een oordeel zal spreken, maar wij geloven in een God die Liefde is, een relatie in Zichzelf geen eenzame Almacht, en die Mens geworden is en dat is wat niemand kon bedenken, en dat is het specifieke van het christendom.

God wordt mens en geeft zichzelf dan weg en heeft dat van eeuwigheid gepland, dat vergeten mensen ook vaak, dat niet Adam en Eva, en op een bepaald moment besluit de Heer om mens te worden, nee, van eeuwigheid af heeft God mens willen worden, in Christus is alles geschapen, wat geschapen is zegt de bijbel, in Christus, de schepping moet je denken vanuit de menswording vanuit verlossing, niet omgekeerd.

Adam en Eva zijn geschapen naar het beeld van Jezus en Maria, niet omgekeerd.

Dat was Gods plan van eeuwigheid.

Hij wilde een wezen scheppen de mens waarmee Hij zich in Liefde zou verenigen, dat wezen zou Hij verheffen tot Zijn eigen Goddelijk wezen tot Zijn kind.

Lucifer begreep dat, kon dat niet verdragen en dat is de essentie en dat is zo uniek te midden van alle godsdiensten, dat bestaat nergens en nou die boodschap, die uitverkiezing die voor ons is en dat prachtig perspectief van toekomst, en God van Liefde en vergeving, dat je wel bijzonder onder ogen moet zien en moet durven te zien en te bekennen als het nodig is, en dat het dan vergeven wordt en dat je het achter je mag laten.

En dat komt samen op de zondag van het Sacrament, want dat is een moment van Menswording die zich gewoon voortzet, dat begrijpen mensen vaak ook niet, ze zien het vaak als symboliek, heel veel mensen helaas ook in onze katholieke kerk zijn dat besef zonder kwade wil, maar het besef van real presentia (ware aanwezigheid) wat vergeten, ze zien het als symboliek, maar het is geen symboliek, wij zeggen: God wordt mens op dat altaar, Ik zeg:

Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed, we nemen de bijbel letterlijk.

 

Geloof is iets van wat we zeggen, primair is het een gave, een gave is niet iets wat jezelf doet, het enige wat wij moeten doen is een openheid te hebben om te geloven, en dan kan de Heer naar binnen met Zijn geloof.

 

Dit is onze essentie zoals we het uitgelegd hebben en daar gaan we met z’n allen naar terug en daar leven we uit en daar putten we kracht en daar putten we vreugde uit, en dat maakt ons kerk, we zijn verbonden door het geloof, omdat we hetzelfde geloof delen, die verbondenheid, niet een sociale maar spirituele verbondenheid, omdat je dezelfde geloof, hoop deelt en dezelfde Liefde

 

Geloof is een geschenk het is primair we hebben allemaal dit geschenk en de Heer vraagt alleen van ons dat we het aanvaarden, daar is de mens vrij in, je kunt het geschenk aanvaarden of je kunt het afwijzen, dat is onze eigen vrijheid, daar kan de Heer niks aan doen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb