Home » H.GEEST EN GEBEDEN » Pasen en Pinksteren

Pasen en Pinksteren

 
 
Wij vieren vandaag het feest van de komst van de Heilige Geest.
Want die kwam op de dag van Pinksteren, die al is aangebroken.
Er waren honderdtwintig personen op één plaats bijeen.
Onder hen bevonden zich de apostelen, de moeder van de Heer
en andere mensen, mannen en vrouwen, die aan het bidden waren
en wachtten op de vervulling van Christus' belofte, de komst van
de Heilige Geest (Handelingen 2,1 en 1,14-15)
De hoop van de wachtenden was geen ijdele hoop, want de belofte
van de Belover was geen loze belofte.
Zij wachtten, en Hij kwam.
En Hij trof reine vaten, waarin Hij kon worden opgevangen.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen
verdeeld, op ieder van hen neerzette.
En zij begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest
hun te vertolken gaf (Handelingen 2,3-4)
Ieder persoon sprak in alle talen, omdat de toekomstige kerk hiermee
in alle talen werd aangekondigd.
Eén persoon was het teken van de eenheid: alle talen in één persoon,
dat betekent alle volkeren tezamen in eenheid.
 
Uit: Als licht in het hart: preken voor het litugisch jaar/Augustinus