Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Wij danken U, God

 Wij danken U, God

Wij danken U, God,
voor de wondere wegen die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt om ons de weg te wijzen door het leven,
voor de vreugden en het verdriet,
voor uw uitnodiging om op te staan
uit onmacht en verlorenheid om zelf sterk te kunnen zijn
en te werken aan de mens en zijn wereld.
Wij danken U omdat Gij aanwezig blijft in goede en kwade dagen,
omdat Gij onze hoop en onze toekomst zijt,
omdat Gij ons altijd nieuwe kansen geeft.
Wij danken U, vooral voor Jezus,
die voorgaat en nabij blijft,
die voor ons gestorven en verrezen is,
die zin geeft aan ons bestaan,
wiens Geest ons kracht en leven geeft.
Wij danken U, God, omdat Gij onze God wilt zijn,
omdat Gij ons trouw blijft
en ons wilt behoeden voor tijd en eeuwigheid.
Amen.
 
 
 
 


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb