Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Dertigste zondag

Dertigste zondag

 

'De farizeeër dacht in
zijn gebed alleen maar
aan zichzelf. De tollenaar
daarentegen vroeg om
vergeving. Wie zich
verheft wordt vernederd,
maar wie zich vernedert
wordt verheven.'
 
(naar Lucas 18,10-14)
 
 
 
 
 
Het is vaak veel gemakkelijker
om hoog op te lopen
met de dingen die je goed kunt
dan om toe te geven
dat je ook kleine kanten hebt
-zegt God.
En toch is niemand volmaakt,
ook jij niet.
Iedereen schiet op bepaalde
punten wel eens te kort.
Niet dat dat erg is, integendeel!
Je kleinheid en je kwetsbaarheid
maken je juist authentiek.
En als je daarvoor durft uitkomen,
zul je alleen maar winnen
aan aanzien en respect.
De échte grootheid van een mens
ligt niet in alles wat hij kan,
maar wel in de manier
waarop hij omgaat met wat hij kan.