Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » gebed tot O.L.Vrouw

Moeder van Altijddurende Bijstand

 

Heilige Maagd Maria, Moeder van God

men roept U nooit tevergeefs aan.

Altijd ziet U aandachtig voor de gebeden van uw Kinderen

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. 

Ik neem in al mijn vertrouwen mijn toevlucht tot U.

Al mijn nood, pijn, smart, vreugde,

gans mijn leven laat ik aan U over.

                                                          Ik vertrouw U toe allen die ik bemin.

                                                        Ik beveel U aan allen die lijden.

                                                        O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand,

wees altijd bij mij. Kom mij te hulp in al mijn nood,

in alle gevaren naar ziel en lichaam.

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand,

bid voor mij,nu en in het uur van de dood.

                               Auteur: Irène Duvillers

Gebed tot Maria

 

Help Maria het is tijd, help Moeder van Barmhartigheid

Gij zijt machtig ons in lijden en gevaren te bevrijden.

Waar de mens geen hulp meer ziet,

daar ontbreekt de uwe niet.

Nee U kunt een kinderbede toch niet weigeren zonder reden,

Toon ons dat Gij moeder zijt in ons leven harde strijd.

Help Maria, het is tijd, help moeder van barmhartigheid.

Maria kan helpen,

Maria wil helpen

Maria zal helpen

Maria heeft altijd geholpen

Help Maria, het is tijd, help Moeder van Barmhartigheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb