Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Vijftiende zondag

Vijftiende zondag

 ( Vincent van Gogh)

 

'Een zaaier ging het land
op om te zaaien. En bij
het zaaien viel slechts een
deel in goede aarde. Dat
is degene die het woord
van God hoort en begrijpt
en vrucht zal dragen.'
 
(naar Matteüs 13,3.8.23)
 
 
 
 
 
 
Ik hoop dat je met heel je hart
wilt luisteren naar mijn woord
-zegt God-
en dat je, samen met anderen,
wilt zoeken naar wegen
om mijn droom te vertalen
en concreet te maken.
Gun jezelf de tijd
om mijn verhaal van liefde
te verbinden met jouw verhaal
en om onze vriendschap
te laten uitgroeien
tot een ankerpunt voor je leven.
Durf je hart
regelmatig omspitten,
opdat mijn woord van tederheid
wortel kan schieten
in goede aarde
en vruchten kan dragen
van liefde en rechtvaardigheid