Home » H.GEEST EN GEBEDEN

De H. Geest

 

 

scannen0007.large.jpg
scannen0003.large.jpg
scannen0004.large.jpg
scannen0005.large.jpg
scannen0001.large.jpg
31-mei-2013
 
Mevr. drs. E. Kleinpenning
 
 
 
 
 
De Geest, Gods Liefde in het hart van de mensen
 
Wij zijn mensen van de Verrijzenis in verbondenheid met Christus
 
De wind waait als een levend lichaam, zonder grenzen.
't Is een mysterie, zoals ook de Geest van God
 
Je kunt niet zonder God leven, want het is Zijn Levensadem in jou!
God werkt in jou, zoals Gods Geest rustte op David en Profeten, zo rust Hij ook op ons!
 
Als je leeft met de Geest wordt je een ander mens.
 
De Gave van de Geest heb je nodig om christen te zijn