Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Tweede zondag veertigdagentijd

Tweede zondag Veertigdagentijd

 

Jezus nam Petrus, Johannes
en Jacobus met zich mee
een hoge berg op.
Voor hun ogen veranderde
Hij van gedaante.
Zijn gezicht straalde als
de zon en zij kleren
werden wit als licht.
 
(naar Matteüs 17,1-2)
 
 
 
 
Ik wil je meenemen
-zegt God-
en je boven op een hoge berg brengen,
waar je alleen de stilte hoort
en waar jouw verhaal
verbonden wordt met mijn verhaal.
Wees maar niet bang
als je zult merken dat je verandert
door die ontmoeting met Mij.
Want Ik heb het beste met je voor
en Ik wil je maken
tot wie je in wezen bent:
een mens die het waard is
bemind te worden en zelf te beminnen.
Durf je toe te vertrouwen
aan mijn woord,
want Ik wil jouw God zijn
en Ik wil 'nieuw leven' geven
aan jou én aan alle mensen
met wie je verbonden bent.