Home » H.GEEST EN GEBEDEN » Gebed over en tot de H.Geest

Gebed tot de Heilige Geest

 
 
Heilige Geest, gast die ons hart verzacht,
ontsluier voor ons de diepe zin van de parochievernieuwing
en maak ons hart bereid om het in geloof te omarmen,
met een hoop die niet tot ontgoocheling leidt,et Lichaam van Christus;
met een liefde die niets terug verwacht.
 
Schepper Geest, onnaspeurbare bouwer van het Koninkrijk,
sta de kerk bij met de kracht van uw heilige gaven,
zodat zij met moed de vorming van de nieuwe parochies ter hand neemt
om aan de komende generaties
het licht te brengen van het verlossende Woord.
 
Geest van eenheid, ziel en steun van de Kerk,
geef dat de rijkdom van de charisma's en de diensten
bijdraagt aan de eenheid van het Lichaam van Christus;
laat de leken en de gewijde dienaren
en allen die hun leven aan God hebben toegewijd,
samenwerken bij de opbouw van het ene rijk van God.
 
Geest van leven, door wie het Woord is vleesgeworden
in de schoot van de maagd, de vrouw die luisterde
en alles overwoog in de stilte van haar hart,
maak ons ontvankelijk voor de ingevingen van uw liefde
en altijd bereid de tekens des tijds te aanvaarden
die U plaatst op de wegen van onze geschiedenis.
 
Aan U, Geest van liefde,
zij samen met de Vader almachtig en zijn enige Zoon,
de lof, de eer en de heerlijkheid,
in alle eeuwen, zonder einde.